prefabrykaty do budowy domów

Ściany wykonywane są z prefabrykowanych paneli. W miejscu zamków pomiędzy płytami montowane są drewniane elementy konstrukcyjne lub wkładki termoizolacyjne. Łączenie paneli z elementami konstrukcyjnymi lub wkładkami za pomocą gwoździ. Doszczelnienie połączeń za pomocą niskoprężnej pianki montażowej. System dostępny również jako elementy do obudowy konstrukcji umożliwiający całkowite wyeliminowanie mostków termicznych.

Zalety:

  • ciepła i szczelna konstrukcja ścian
  • możliwość dowolnego wykończenia ścian
  • ściany dostępne w pełnej prefabrykacji oraz w standardowych wymiarach (również w wersji easy pack)
  • mała grubość ścian przy zachowaniu najwyższych parametrów cieplnych
  • możliwość prefabrykacji całych modułów ściennych ze stolarką, instalacjami, wykończeniem ścian (duża sztywność konstrukcji)